Szkolenia

SZKOŁA NURKOWA
Firma PC DIVERS prowadzi Kurs Kierownika Prac Podwodnych III klasy zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1389.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Uczestnik kursu musi posiadać :
• Minimum dyplom nurka III klasy,
• Co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy,
• Wykształcenie średnie lub wyższe

Ilość godzin na kursie:
• Zajęcia teoretyczne – 50 godz.
• Zajęcia praktyczne – 46 godz.
• Konsultacje i zajęcia uzupełniające – 20 godz.
• Egzamin państwowy
Kursant, który zaliczy egzamin otrzymuje świadectwo ukończenia Kursu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy oraz zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu co upoważnia do ubiegania się w Urzędzie Morskim w Gdyni o wydanie Dyplomu Kierownika Prac Podwodnych III Klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach.

Chętni na kurs powinni:
• Dokonać rejestracji elektronicznej na maila pcdivers@wp.pl
• Przesłanie oświadczenia z numerem uprawnień Nurka III klasy lub wyższych. Na oświadczeniu powinna znajdować się informacja o przebytej 2 – letniej praktyce w wykonywaniu prac podwodnych.
• Dokumenty wymienione w oświadczeniu zostaną zweryfikowane w dniu rozpoczęcia kursu.
• Dokonać opłaty startowej w wysokości 50 % opłaty całkowitej ( o kolejności przyjęcia na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik musi mieć ze sobą:
• Dokument tożsamości,
• Dyplom (minimum) Nurka III klasy,
• Potwierdzenia minimum 2 – letniej praktyki w wykonywaniu prac podwodnych,
• Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
• Ubranie robocze BHP (Kask , odzież ochronną , buty ochronne)
• Obowiązkowo kursant musi posiadać skafander nurkowy z bielizna osobistą nurkową.

Przebieg szkolenia:
Dodatkowo podczas kursu zostanie przeprowadzony kurs na pod-dźwigowego. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na wydziale.
Kurs zakończony jest egzaminem państwowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas przeprowadzania egzaminu wykorzystywany jest sprzęt, baza nurkowa oraz ekipa nurków wykorzystywana podczas kursu.
Cena kursu to: 4250 PLN + koszty związane z egzaminem Państwowym.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć teoretycznych : 08-12.10.2018. Terminy części praktycznej zostaną ustalone indywidualnie.

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w Gdańsku nie jest zawarte w cenie szkolenia.
Uwaga: w przygotowaniu kurs na Nurka II klasy.

PC DIVERS - WOJCIECH STACHOWIAK

ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk
NIP: 957-054-82-48
REGON: 190650510
Bank: Bank Pekao S.A.
konto: 55 1240 1271 1978 0010 6845 1834
SWIFT CODE: PKOPPLPW

pcdivers@wp.pl

Krzysztof Mierzecki
Diving Superintendent
+48 502 22 77 98
k.mierzecki@pcdivers.eu

Wojciech Stachowiak
Chairman
+48 510 167 887
w.stachowiak@pcdivers.eu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close